<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=47107&amp;fmt=gif">
logo

Klar til den nye ferielov?

Vores optjening af ferie, ændrer sig markant med den nye ferielov - og det kan kræve lidt mere planlægning at få feriekabalen til at gå op.
 
Derfor har TimeLog lavet en gratis ferieplanlægger (marker med fed) til dig, så du får 100% styr på ferie, feriefridage og nemt får overblik over, hvor længe du er om at optjene ferie. 
 
Den er ganske gratis - så del den gerne med dine kolleger.
 

Ferieplanlæggeren hjælper dig med at:

  • Få overblik over dine feriedage helt 
    indtil år 2022
  • Planlægge ferierne, så du har feriedage nok
  • Administrere den 6. ferieuge

Hent ferieplanlæggeren her (Excel)

God ferie!

 

Sådan arbejder du (endnu) smartere med jeres ferie- og lønadministration? 

Lige nu kan du booke en 30-minutters online session med en af vores forretningskonsulenter med fokus på, hvor din virksomhed kan optimere jeres forretningsprocesser.  

Dit udbytte af 30-minuttes sparring:

  • Input til hvordan I kan bruge mindre tid på administration og i stedet finde nye veje til at forbedre profitten per solgt time
  • Indsigt i hvilke arbejdsgange, I kan automatisere fra kontrakt til faktura 
  • Inspiration til hvordan I arbejder med KPI'er som udnyttelsesgrad per fakturérbar medarbejder, omsætning og resultat

 

New call-to-action