<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=47107&amp;fmt=gif">
logo

Få bedre overblik over projekttid

Prøv vores gratis skabelon til tidsregistrering i Excel

Registrer nu din tid!

Selv en simpel tidsregistrerings-skabelon i Excel kan give din virksomhed værdifulde data.

Få et overblik over den tid, dine medarbejdere bruger på opgaver og projekter, hold øje med den fakturerbare værdi og dækningsgraden.

Download din gratis kopi og tag et skridt i retning af større indblik i hvor tiden bliver af i din virksomhed!

Excel timeseddel