<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=47107&amp;fmt=gif">

2_uden_baggrund

Få inblick i trender och ekonomiska nyckeltal för:

 • IT-konsulenter
 • IT & mjukvara
 • Managementrådgivning
 • Reklam och marknadsföring
 • Ingenjörer
 • Arkitekter
 • Revision & skatterådgivning
 • Advokatföretag
 • HR & rekrytering
 • Andra tjänsteföretag

Hämta hela analysrapporten på 231 sidor plus sammanfattningen på engelska — vi har fixat så att du får tillgång till båda dessa resurser gratis. (Rapporten kostar normalt 18.800 SEK).

Totalt 160 KPI:er som är relevanta för just ditt företag, t.ex.:

 • Antal vunna offerter
 • Marginal i projekt
 • Omsättning per medarbetare
 • Personalomsättning för arbetsplatsen
 • Omsättningstillväxt
 • Mognadsindex
 • ... och mycket mer

 

Kika i rapporten:

Har du frågor om formuläret eller om vår integritetspolicy? Ring +46 8-50 926 910 eller skriv på info@timelog.dk