<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=47107&amp;fmt=gif">
logo

[2020 SPI BENCHMARK FÖR RÅDGIVNINGS- OCH KONSULTBRANCHEN]

Drar du ifrån konkurrenterna?

Hur presterar ditt företag jämfört med liknande företag?

Den årliga benchmarken för Professional Services är erkänd som branschens mest grundläggande studie. Det jämför 513 företag baserat på sina KPI: er.

G092_Book_SPI_Mockup

Hämta SPI Researchs 2020-benchmark för rådgivnings- och konsultbranschen + 28 sidor Executive Summary.

 

Varför ladda ner 2020 SPI Benchmark + Executive Summary?

Få insyn i:

 • Branschens benchmark fördelat på 160 KPI:er
 • Data från 622 företag och 400 000 konsulter
 • SPI Researchs erkända mognadsmodell

För branscher som:

 • IT-konsulenter
 • IT & mjukvara
 • Managementrådgivning
 • Ingenjörer
 • Arkitekter
 • Revision

Se vilka KPI:er som är viktiga för snabbare tillväxt:

Se utvecklingen och årets resultat för rådgivnings- och konsultbranschen
på mer än 160 KPI:er, däribland:

 • Faktureringsgrad
 • Omsättningstillväxt
 • EBITDA
 • Täckningsgrad på projekt
 • Antal vunna offerter
 • Mognadsindex/prestations-KPI:er
 • ... och mycket annat
SPI Research 2020 Professional Services Maturity Benchmark - Executive Summary - Maturity

Hämta Executive Summary 

Hämta hela analysrapporten på 207 sidor plus Executive Summary — vi har fixat så att du får tillgång till båda dessa resurser gratis. (Rapporten kostar normalt 18.600 SEK).

Kika i rapporten