<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=47107&amp;fmt=gif">
FÅ 30 DAGAR GRATIS

Enkel tidrapportering på din mobil

TimeLog Mobile är den mobila delen av vår plattform som gör att dina medarbetare kan registrera tid, utgifter och transport när det passar dem – på iPhone eller Android.

För att du ska komma igång ordentligt får du en treminuters onlineintroduktion till systemet.

Sedan kan ni ta itu med att optimera er verksamhet på allvar.

  • Enkel tidrapportering
  • Alla utgifter på ett enda ställe
  • Kasta körjournalen i papperskorgen

Fyll i formuläret så får du även 30 dagars gratis åtkomst till TimeLog Mobile och alla funktioner i TimeLog for Desktop.

När du fyller i formuläret kontaktar vi dig för att planera introduktionen för TimeLog Mobile när det passar dig.

TimeLog Mobile App
IPHONE OCH ANDROID

Få alla de senaste funktionerna

Våra appar finns både för Android och iPhone och vi utvecklar hela tiden nya funktioner som gör tidrapportering enkelt och intuitivt.

Från mobilen till ditt löne- eller redovisningsprogram

När medarbetarna registrerar tid, transport och utgifter på mobilen får du exakta data i tid.

Och med TimeLogs integrationer till de bästa lönesystemen och redovisningsprogrammen är du säker på att tid, transport och utgifter hänger ihop – och det hela vägen från registrering till lönebeskedet eller fakturan.

Förr rapporterade alla in tid på helt olika sätt. Men sedan införde vi regler för hur man skulle rapportera in tid – ett tidrapporteringsparadigm – och i kombination med ett nytt ledningsfokus ökade det faktureringsunderlaget med 384 % under 16 månader Søren Anderberg CEO Venzo Analytics