<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=47107&amp;fmt=gif">
SES VI ONLINE?

TimeLog för dina behov

Få en skräddarsydd onlinegenomgång av TimeLog på bara 30 minuter!

Är du nyfiken på hur du kan:

  • Stödja din verksamhet med en Professional Services Automation-plattform?
  • Optimera era interna arbetsrutiner och processer?
  • Tidrapportera, projekthantera, fakturera och rapportera i TimeLog PSA?

Då ska du boka en onlinepresentation.

Vi utgår från din verksamhets behov och fördjupar oss i de delar av TimeLog som är relevanta för dig.

Och det oavsett om du bara ska tidrapportera – eller om du vill stödja hela din verksamhet med projekthantering, fakturering eller rapportering. 

Fyll i formuläret så återkommer vi så snabbt som möjligt och hittar en tid som passar dig.

Presentationen tar ca 30 minuter.

SKRÄDDARSYDD SPARRNING

Ditt utbyte av vår onlinegenomgång:

  • Se hur ni kan rapportera in tid – detaljerat, snabbt och enkelt!
  • Få insikt i hur TimeLog passar in i ert befintliga systemlandskap
  • Lär er hur ni kan automatisera manuella processer via våra många integrationer till löne- och redovisningssystemer
  • Få 110 % koll på projekt och projektekonomi, oavsett om ni har prenumeration, timbank, fast pris, engångsprodukter eller en blandning av dessa
  • Lär er hur ni sparar enorma mängder tid varje månad med automatiserad fakturering och intäktsföring
  • Få översikt över verksamheten med våra standardrapporter, t.ex. fördelning av intern/extern tid, faktureringsgrad, kapacitetsutnyttjande eller projekt- KPI:er
Fördelen med TimeLog är att vi kan se rapporterad tid jämfört med bokad tid på alla våra medarbetare. Även om planerade timmar inte realiseras så försvinner de inte ur vår planering. - Anders Graae, Projektledare i Frankly. Anders Graae Project Manager Frankly
Reviews - NO emojii