<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=47107&amp;fmt=gif">
logo

TimeLog för dig

Oavsett om du endast är intresserad av tidrapportering eller om du vill veta mer om moduler som projektledning, fakturering eller rapportering, så anpassar vi din presentation så att du endast ser de delar av TimeLog som är relevanta för dig.

Ads-landingpage - tidsreg (1)


 

 

Presentation av TimeLog

Enkel och bekväm online-recension

Vi skulle kunna se på:

  • De generella inställningarna för TimeLog

  • Hjälpalternativ i TimeLog

  • Så lägger du upp din första medarbetare och ditt första projekt

 

  • Så tidrapporterar du

  • Så fungerar integrationen till ditt ekonomisystem

  • Rapporter i TimeLog inklusive analys av täckningsgrad